Plýtvání

Plýtváme v každém procesu. Časem, penězi, materiálem, svojí energií a často i dobrými nápady, které jsme se neodhodlali vyzkoušet. Rozeznávat plýtvání není tak jednoduché, proto vznikly 2 zkratky, pro jejich snadnější vyhledávání. Nezapomeňte, že vyhledávat plýtvání můžete nejlépe formou GEMBA.

TIMWOODS

Zkratka z počátečních písmen anglických výrazů pro 8 druhů plýtvání, která je užitečná pro jakékoli typy procesů. Níže najdete vždy příklad z výrobního i administrativního procesu.

T (Transport) – dlouhé přepravní trasy materiálu, přenášení dokumentů k podpisům
I (Inventory) – hromadění materiálu na skladě, hromadění dokumentů na stole
M (Movement) – pohyby v rámci pracoviště tiskárna je daleko, časté ohýbání
W (Waiting) – čekání na informaci ke spuštění zakázky, na schválení, na spuštění SW
O (Overproduction) – vyrábíme na sklad, na hromadu do zásoby, nadměrné „papírování“
O (Overprocessing) – u produktu děláme něco, co budeme následně měnit, např. zabalení a poté vybalení; zadávání stejných informací do více systémů, kontroly a zase kontroly
D (Defects) – chyba při montáži, chyba v informacích, např. data v systému, v dokumentu
S (Skills) – nevyužité návrhy na zlepšení procesů, žádný čas na hledání zlepšení

COPED

Zkratka z počátečních písmen anglických výrazů používaná převážně pro administrativní procesy.

C  (Checking) – duplicitní reportování, nadbytečné testování, násobné kontrolní smyčky
O (Over-doing) – opakované zadávání informací, komplexní formuláře, opakované schvalování
P (Poor communication) – nekompletní informace, nejasné informace, nadbytečné informace
E (Errors) – jakékoli chyby, které vyžadují nápravu
D (Delays) – čekání na informace, lidi, materiál, čekání materiálu, hotových produktů

Každé nalezené plýtvání má důsledky i v tom, že často způsobuje další plýtvání, např. vysoké zásoby. Ty způsobují další plýtvání naším časem při náročných inventurách, dohledávání chyb, likvidaci zastaralých nebo prošlých zásob, potřebu dalších přepravních prostředků na přesuny, náklady na prostor na skladování… A tohle platí jak ve výrobě, tak v kanceláři, stačí se jen malinko zamyslet.

Najít plýtvání je jedním z prvních kroků na cestě k efektivnějším procesům. Zaměřit se na chytré odstranění těch nejvýznamnějších a zajistit tak nezatížené procesy, to už je umění. Mohu vám s tím pomoci na svých školeních nebo praktických workshopech přímo ve vaší firmě. Nechte mne nahlédnout a uvidíte, jak snadné pro vás bude další zjednodušování procesů.

Další témata Proces Wiki